Košarka

Ekipo sestavljajo trije igralci (lahko tudi ženske). Turnir se izvede po skupinah, nato sledi razigravanje.

Veljajo pravila ulične košarke:

1. Igra se po pravilih igranja ulične košarke, tekmo bo sodil sodnik z ustrezno licenco, velja načelo fair-playa.

2. Ekipo sestavlja največ 8 članov, tekmo mora ekipa začeti s tremi igralci, konča jo lahko tudi samo z dvema.

3. Število menjav je neomejeno, dovoljeno pa je le med prekinitvami.

4. Na začetku tekme ali podaljška se z metom kovanca določi posest žoge (kovanec vrže sodnik).

5. Žoga spremeni posest po doseženem košu.

6. Vsak dosežen koš šteje 1 točko. Met izza črte 6,25m šteje 2 točki.

7. Žoga mora po metu na koš, če se posest žoge spremeni, zapustiti območje, ki je posebej označeno (igralec mora biti z obema nogama za to linijo ponavadi je to linija 6,25m). Če do žoge pride ekipa, ki je metala na koš, lahko nemoteno nadaljuje z igranjem.

8. Vse tekme v predtekmovanju se igrajo do 15 točk (zmaga ekipa, ki PRVA doseže 15 točk) oz. največ 15 minut. Na finalni tekmi se igra do 21, igra se na 2 točki razlike, brez časovne omejitve.

9. Zavlačevanje z žogo je prepovedano, velja nepisano pravilo 24 sekund. Ekipa je po opozorilu kontrolorja v 5 sekundah dolžna sprožiti met na koš.

10. Vsaka ekipa ima pravico do enega 30-sekundnega odmora. To število se od polfinalnih dvobojev poveča na dva odmora. Čas se med odmorom NE ustavi, odmora pa ni mogoče klicati v zadnjih dveh minutah srečanja (najkasneje torej 2 minuti in 30 sekund do konca).

11. V primeru, da po izteku 15 minut še ni zmagovalca, se igrajo podaljški. Zmaga ekipa, ki PRVA doseže 2 točki, časovne omejitve ni.

12. Pri šesti osebni napaki (izpolnjen je bonus) moštvo, nad katerim je bila storjena osebna napaka, izvaja prosti met. Posest žoge ne glede na uspešnost prostega meta ostane nespremenjena. Posest žoge se po izvajanju prostih metov zamenja le v primeru, ko je bil hkrati z osebno napako dosežen tudi koš.

13. Če je bila nad igralcem storjena osebna napaka med metom in je bil koš dosežen, se posest žoge zamenja. Osebna napaka se prišteje k bonusu.

14. Po dosojeni tehnični ali nešportni osebni napaki, se izvaja prosti met, žoga posesti ostane nespremenjena, igralec pa je izključen dokler ekipi skupaj ne dosežeta treh točk.

15. V primeru ko igralec oziroma ekipa ne spoštuje opozoril in odločitev sodnika, je to lahko razlog izključitve CELOTNE ekipe iz turnirja. V primeru, da pride do fizičnega obračunavanja med tekmovalci, pomeni to avtomatično diskvalifikacijo vseh udeleženih ekip.

urnik dogajanja je dostopen na tej povezavi

Sponzorji

Donatorji