Biljard

Ekipo sestavljata moški in ženska. Vsak izmed njiju ima po en (1) udarec izmenično.

Cilj igre

Osmica je igra z napovedovanjem, s petnajstimi obarvanimi in oštevilčenimi ter belo kroglo. En igralec igra s polnimi (enobarvnimi) kroglami, označenimi od ena do sedem, drugi pa s pisanimi, označenimi od devet do petnajst. Igro zmaga igralec, ki prvi potopi sedem krogel svoje skupine in kroglo številka osem. Igra se na dve dobljeni igri na izpadanje.

Napoved

Pri igri z napovedjo je potrebno napovedati kroglo in tudi žep, v katerega namerava igralec potopiti kroglo. Če je namen očiten, ga ni potrebno posebej napovedati. Nasprotnik ali sodnik lahko v dvomljivih primerih vpraša za namero igralca pred udarcem. Krogle, potopljene ob prekršku ali napaki, se ne vračajo, ne glede na to, ali so to igralčeve ali nasprotnikove krogle. Dolžnost napovedi ne velja za otvoritveni udarec (break). Igralec nadaljuje igro, če je pri otvoritvi pravilno potopil vsaj eno kroglo.

Postavitev krogel

Krogle se zložijo v trikotnik tako, da je prva krogla na nožišču, krogla številka osem je položena v sredino, vse ostale krogle pa se naključno postavijo v trikotnik, vendar ne tako, da bi bile vse krogle iste skupine zložene na isti strani trikotnika. Vogalni krogli v zadnji vrsti morata biti različnih skupin.

Pravica do otvoritve

Pravico do otvoritvenega udarca ima igralec, ki je zmagal pri ‘bližanju’. V nadaljevanju otvoritev izvršujeta igralca izmenično.

Pravilna otvoritev

Igralec ima prosto izboljšavo položaja v čelnem polju. Kot pravilno izveden otvoritveni udarec se šteje: • če so se najmanj štiri krogle zaletele v ogrado • če je ena krogla padla v žep • če se najmanj štiri krogle niso zaletele v ogrado, ima nasprotnik pravico do nove otvoritve, igralec prepusti novo otvoritev nasprotniku ali pa sprejme pozicijo krogel in igra iz nastale situacije.

Prekršek z belo pri otvoritvi

Če pade bela v žep ali z mize pri otvoritvenem udarcu, nasprotnik prevzame nastalo pozicijo:

  •  vse krogle, ki so bile potopljene, ostanejo v žepih (razen številke osem)
  • beleži se prekršek (faul)
  • nasprotnik ima izboljšavo položaja z belo v roki v čelnem polju in prosto izbiro skupin.

Obarvana krogla izskoči z mize pri otvoritvi

Če ena ali več barvnih krogel pri otvoritvi pade z mize, se ponovno postavijo na nožno črto in igralcu se beleži prekršek. Nasprotnik lahko igra iz nastale pozicije ali pa ima belo v roki v čelnem polju.

Krogla številka osem pade pri otvoritvi

Če pade številka osem pri pravilno izvedeni otvoritvi, ima igralec pravico vrniti kroglo številka osem na nožišče ali pa ponovno izvesti otvoritveni udarec. Če padeta številka osem in bela krogla, ima nasprotnik pravico do nove otvoritve, prepustiti novo otvoritev nasprotniku ali pa vrniti številko osem na nožišče in z belo v roki igrati iz čelnega polja.

Prosta izbira (odprta igra)

Prosta izbira pomeni, da še ni določeno, katero skupino krogel ima kateri igralec. Če ima igralec prosto izbiro, lahko z vezavo ‘prazna-polna’ potopi polno kroglo v žep ali obratno, vendar mora napovedati kroglo in žep. Neposredno po otvoritvi je zmeraj prosta izbira. Dovoljeno je tudi s številko osem potopiti polno ali prazno kroglo. Tako odigrana krogla ostane v žepu, vendar igralec prepusti igro nasprotniku s prosto izbiro. Pri prosti izbiri s prekrškom potopljene krogle ostanejo v žepih.

Izbira skupine

Z otvoritvijo še ni določena skupina krogel, na katero mora igralec igrati. Čim igralec potopi prvo pravilno zadeto kroglo, ta določi njegovo skupino. Opomba: Po otvoritvi je zmeraj prosta izbira (odprta miza).

Pravilen udarec

Pri vseh udarcih (razen otvoritve ali ko je prosta izbira) mora igralec najprej zadeti kroglo svoje skupine in nato potopiti eno (ali več) kroglo ali pa se mora vsaj ena krogla zaleteti v ogrado. Opomba: Zadetek krogle druge skupine, ko se bela odbije od stranice, se šteje kot prekršek. Prva mora biti obvezno zadeta krogla iz lastne skupine.

Varnostni udarci (safe shots)

Iz taktičnih razlogov lahko igralec potopi kroglo svoje skupine, vendar bi rad prepustil igro nasprotniku; v tem primeru napove varnostni udarec ‘safe’. Vse krogle s to napovedjo ostanejo v žepih. Če ni bil napovedani varnostni udarec, mora igralec z igro nadaljevati.

Vrednotenje igre

Igralec lahko nadaljuje z igro tako dolgo, dokler ne zgreši oziroma ne uspe potopiti svoje krogle. Če je potopil vse krogle svoje skupine, lahko igra na kroglo številka osem.

Kazen za prekršek

Nasprotnik ima belo v roki na celi igralni površini (razen po otvoritvi, takrat v čelnem polju).

Kombinacijski udarci

Kombinacijski udarci so dovoljeni, vendar lahko igralec igra kombinacijo s številko osem samo takrat, ko je dana prosta izbira.

Nepravilno potopljene krogle

Za nepravilno potopljeno kroglo velja vsaka, če je bil pri udarcu storjen prekršek, če je krogla padla v nenapovedan žep ali pa je bil napovedan varnostni udarec. Nepravilno potopljene krogle ostanejo v žepih.

Barvne krogle, ki padejo z mize

Če padejo z mize barvne krogle, je bil storjen prekršek in obiska je konec. Krogle, ki so padle z mize, se vrnejo na nožišče. Če mizo zapusti krogla številka osem, je igra izgubljena.

Igra na kroglo številka osem

Če se igra na številko osem in je storjen prekršek ali je potopljena bela krogla, to ne pomeni izgubljene igre (razen če številka osem zapusti mizo ali pa je potopljena v žep). Nasprotnik ima nato belo v roki na celi igralni površini.

Izguba igre

Igralec izgubi igro:

  • če je storil prekršek, ko je potopil številko osem (razen pri otvoritvi)
  • če je potopil svojo zadnjo kroglo in številko osem z istim udarcem
  • če je številka osem padla z mize
  • če je potopil številko osem v napačno napovedani žep
  • če je potopil številko osem, preden je smel igrati nanjo

Pat pozicija (remi)

Če je po treh obiskih obeh igralcev (6 udarcev) razvidno, da nobeden od njiju ne želi odigrati na krogle (zaradi katere bi bila posledica izguba igre), se ta igra ponovi. Igralec, ki je začel prekinjeno igro, mora ponovno izvesti otvoritveni udarec. To pravilo velja samo, če se na mizi nahajata dve obarvani krogli in krogla številka osem.

 

urnik dogajanja je dostopen na tej povezavi

Sponzorji

Donatorji