Mini maraton

Kategorije

  • Moški – letnik 1971 in mlajši
  • Moški – letnik 1970 in starejši
  • Ženske – letnik 1971 in mlajše
  • Ženske – letnik 1970 in starejše
  • Ravnateljice in ravnatelji (ne šteje v skupno razvrstitev)

 

 

 

Dolžina proge

  • Moški – 4 km
  • Ženske – 2 km
  • Ravnateljice in ravnatelji – 1 km

Najboljši trije iz vsake kategorije prejmejo medalje, prve tri šole z največjim številom doseženih točk pa pokale.

Točkovanje ekip

1. mesto: 100 točk
2. mesto: 75 točk
3. mesto: 55 točk
4. mesto: 40 točk
5. mesto: 30 točk
6. mesto: 20 točk
7. mesto: 10 točk
8. mesto: 9 točk
9. mesto: 8 točk
10. mesto: 7 točk
11. mesto: 6 točk
12. mesto: 5 točk
13. mesto: 4 točke
14. mesto: 3 točke
15. mesto: 2 točki

Od 16. mesta naprej: Vsak udeleženec, ki se uvrsti od 16. mesta navzdol in je pretekel maraton v predpisanem času, dobi 1 točko. Časovna omejitev krajšega teka je 15 minut, daljšega pa 25 minut.

Opomba: Pri ekipnem točkovanju se upošteva skupna lestvica treh kategorij (najboljša ženska, najboljši starejši moški in najboljši mlajši moški).

urnik dogajanja je dostopen na tej povezavi

Sponzorji

Donatorji